Fordele for den offentlige sektor

Hvid er ikke det samme som ren

At tøj eller linned er visuelt rent er langt fra det samme, som at det er bakteriologisk rent. Og vaskes flest muligt skadelige og smittende bakterier ikke ud af linned og arbejdstøj, stiger risikoen for smitte mellem patienter, beboere og personale.

For at undgå unødig smitte og sygdom har Statens Seruminstitut udarbejdet de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Overholdes reglerne i NIR sikres et højt hygiejneniveau og færre sygemeldinger.

BVTs medlemmer tilbyder selvfølgelig vaskeløsninger, som hjælper vores offentlige kunder med at overholde NIR.

Læs mere om NIR her

Mere tid til omsorg og pleje

”Der er blevet flere ressourcer til at gøre andre ting end at vaske beboernes private tøj, og jeg oplever en stor lettelse hos medarbejderne, fordi det ofte var en sur opgave. Der er blevet mere tid til omsorg og pleje.”Charlotte Meincke
Forstander, Plejecentret Skjulhøjgård

Brug ressourcerne på kerneopgaven

Professionel vask giver forretningsfordele

Det kan virke tillokkende at investere i sin egen vaskeløsning. Men det er desværre meget sjældent, at investeringer af denne type kan berettiges. Blandt andet fordi kun de færreste institutioner har mulighed for at udnytte løsningens kapacitet fuldt ud.

Desuden glemmer mange at indregne udgifterne til vedligehold og energiforbrug i regnestykket.

Sidst men ikke mindst skal der afsættes tid til de medarbejdere, som skal stå for den nødvendige desinfektion af tromler, vaskelæber og sæbekanal samt til indsamling og uddeling af vasketøjet. Tid, som går direkte fra kerneopgaven.

Sikkerhed for hygiejne, bæredygtighed og levering – og mere tid til kerneopgaverne

”Ved professionel vask sikrer vi os, at hygiejneforholdene er i orden - og alt det praktiske skal vi ikke koncentrere os om. Vi kan fokusere på kerneopgaverne, som er at passe på de ældre.”Anette Poulsen
Serviceleder, Ældrecentret Broparken

Vil du vide mere om, hvordan du gør din vaskeløsning til en bæredygtig businesscase, eller ønsker du hjælp til at finde en leverandør af vask- og tekstiludlejning, så skriv til brancheforeningen her:

infobvt@di.dk

Hvem er vi?

BVT er en faglig interesse- og serviceorganisation under Dansk Industri.
Medlemmerne er leverandører og industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor. Foreningens medlemmer forpligter sig blandt andet til at være tilsluttet foreningens godkendelsesordning.